Ontwikkelingsbegeleiding

"Speels professioneel" de nodige ontwikkelingsbegeleiding voor uw kind.

Welkom

Op ontwikkelingsbegeleiding.be
Hartelijk welkom op mijn site “ontwikkelingsbegeleiding.be”. Ik vertel u graag in het kort wat meer over wie ik ben, wat ik doe en waarvoor u bij mij terecht kan. Ik hoop dat u hiermee al een groot deel van de info kan vinden waar u naar op zoek bent. 


Mocht u vragen hebben of een advies willen omdat u zich wat zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, aarzel dan zeker niet om via één van de verschillende kanalen contact op te nemen.

Ontwikkelingsbegeleiding welkom

Wie ben ik

Jeannine De Vijlder
Nieuw adres vanaf 1-1-2021
kine haneveld
haneveldstraat 13, 3600 genk


In 1991 ben ik afgestudeerd aan KU Leuven als licentiate in de motorische revalidatie en kinesitherapie

Als puber was ik de vaste babysit voor alle kinderen in de familie. Zaterdagnamiddag was ik trouw lid van de scouts en in de rest van mijn vrije tijd geëngageerd leidster van de speelpleinwerking . Het was voor mij een logische stap om in mijn professionele loopbaan te blijven werken met kinderen. Ik heb me dan ook verder gespecialiseerd in deze doelgroep.

Na mijn studententijd kon ik vrij snel aan de slag in een instelling voor kinderen en volwassenen met een motorische handicap (St-Gerardus Diepenbeek), eerst met tijdelijke contracten, later in vast dienstverband.

Ontwikkelingsbegeleiding wie


Dit combineerde ik vele jaren met een zelfstandig statuut als kinderkinesiste in associatie met collega Kristien Lismont. In 2000 besloot ik naar een volledig zelfstandig statuut over te stappen.
Sindsdien werk ik uitsluitend als zelfstandige waarbij ik me volledig richt op ontwikkelingsbegeleiding van baby’s, peuters, kleuters, kinderen en adolescenten in mijn eigen praktijk in de Ruisstraat te Genk.
Vanaf 1-1-2021 ben ik een associatie aangegaan met Els Aerts van Kiné Haneveld.
Hier maak ik deel uit van een groep van 4 gedreven kinesitherapeuten met elk onze eigen specialisatie.
Ik neem de ontwikkelingsbegeleiding voor mijn rekening.

Wat kan je verwachten

Ontwikkelingsbegeleiding op maat met een individuele aanpak
Vroegbegeleiding ontwikkelingsbegeleiding

Vroegbegeleiding

Deze vorm van ontwikkelingsbegeleiding is gericht op baby’s en peuters waarbij de vroege ontwikkeling niet vanzelf loopt, deze kan vertraagd of verstoord zijn, bv. later of niet kunnen omrollen, zitten, kruipen, stappen, grijpen.

Bij deze kinderen gaan we op een speelse manier de ontwikkeling stimuleren en begeleiden. De ouders worden bij deze therapie heel nauw betrokken zodat ze thuis actief de ontwikkeling kunnen blijven stimuleren. 

Psychomotoriek ontwikkelingsbegeleiding

Psychomotorische therapie

Hieronder vallen de kleuters en jonge kinderen met problemen op vlak van schoolrijpheid, lateralisatie en dominantie van één lichaamshelft, oog-handcoördinatie, grove motoriek (algemene basisbewegingen, coördinatie en evenwicht), beleving van het lichaam in de ruimte (lichaamsschema), fijne motoriek (knippen, rijgen, schrijven, typen), concentratie, enz.
Tijdens de therapie wordt intensief gewerkt om de achterstand op deze vlakken weg te werken zodat het kind weer zo goed als mogelijk kan aansluiten bij de leeftijdsgenootjes. 
Ik maak hierbij gebruik van alles wat ik door de jaren heen geleerd heb in cursussen en tijdens het werken met de baby’s en de kinderen.
De grote lijnen in mijn therapie komen uit een combinatie van Kritische OntwikkelingsBegeleiding volgens Hendrickx en de neuromotorische therapie volgens Bobath en Vojta, aangevuld met een reeks bijscholingen die ik her en der gevolgd heb.

Neuromotorische therapie ontwikkelingsbegeleiding

Neuromotorische therapie

Neuromotorische therapie volgens Bobath: wanneer de normale ontwikkeling niet vanzelfsprekend is, kan verder onderzoek aantonen dat een neurologische stoornis aan de basis van het probleem ligt en dringt neuromotorische therapie zich op. Hierbij worden enerzijds de “foute” motorische bewegingspatronen die het kind gebruikt door een juiste uitgangshouding geremd om tegelijkertijd de juiste patronen te kunnen stimuleren. Het doel hiervan is een zo groot mogelijke functionaliteit en zelfstandigheid bij het kind te bekomen waarbij getracht wordt de bewegingspatronen zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de normale bewegingspatronen. Het kan ook nodig zijn bepaalde orthesen aan te meten of hulpmiddelen aan te schaffen om zowel verkortingen van de spieren tegen te gaan en de functionaliteit/zelfstandigheid te ondersteunen.
Neuromotorische therapie volgens Vojta: dit is een vorm van neuromotorisch stimuleren die we vooral bij de jonge kinderen toepassen. Hierbij trachten we het centrale zenuwstelsel te beïnvloeden via uitgelokte reflexen vanuit een specifiek bepaalde uitgangshouding. De uitgelokte patronen zitten verweven in ons neurologisch systeem en dienen als basis voor de ontwikkeling van de verdere motoriek.

Vroegbegeleiding ontwikkelingsbegeleiding

Wobbelturnen

Ik geef Wobbelturnen in kleine groepjes aan kinderen van 4-5 tot 8-9 jaar. Wobbelturnen is een combinatie van speelse bewegings- en evenwichtsoefeningen, samenwerkingsspelletjes, etc. voor kinderen (en volwassenen) waarbij de oefeningen op een Wobbelboard gedaan worden.

Contacteer me gerust voor meer info.

Logo wobbeltrunen
Psychomotoriek ontwikkelingsbegeleiding

Yoga

Ik geef yogalessen in kleine groepjes aan kinderen van 4-5 jaar tot 8-9 jaar, volgens de principes van Yoga El Sole. Via het uitbeelden van een verteld verhaal worden de kinderen op een speelse manier uitgenodigd om (terug) contact te maken met zichzelf en de buitenwereld.

Contacteer me gerust voor meer info.

Logo wobbeltrunen
Neuromotorische therapie ontwikkelingsbegeleiding

Typen

Ik geef typlessen aan kinderen vanaf 9 à 10 jaar volgens het systeem van Typ10 waarbij iedereen in 10 lessen, aangevuld met een online jaarprofiel, op een zeer kindvriendelijke en speelse manier blind leert typen. Deze lessen worden regelmatig hetzij individueel hetzij in kleine groepjes van maximum 4 kinderen aangeboden.
Contacteer me gerust voor meer info.

Logo wobbeltrunen

Waar vind je me

Haneveldstraat 13, 3600 Genk

Wanneer kan ik je helpen

Advies en begeleiding

Bij baby’s/peuters kan er al een stoornis in de vroege ontwikkeling gevonden worden waardoor er een diagnose gesteld wordt van een neuromotorische stoornis.
Er kan echter ook “gewoon” een algemene vertraging zijn in de vroege ontwikkeling waardoor de mijlpalen zoals leren rollen, zitten, kruipen, stappen niet vanzelfsprekend verlopen.
In beide gevallen kan ontwikkelingsbegeleiding met actief oefenen thuis een belangrijke meerwaarde betekenen.

baby's peuters helpen ontwikkelingsbegeleiding

Bij kleuters kan een achterstand opgemerkt worden wanneer ze naar school gaan. Dit kan zich op het vlak van grove – of fijne motoriek situeren. Hierbij kan het de juf of meester opvallen dat uw kleuter houterig beweegt, vaak valt of moeite heeft tijdens de turnles. Op vlak van fijne motoriek zien we vaak dat de kinderen niet zo vlot kunnen tekenen of kleuren, knippen, plakken enz. zoals de leeftijdsgenootjes. In de 3e kleuterklas worden er schoolrijpheidstesten afgenomen die bepaalde domeinen kunnen aangeven waarop uw kindje uitvalt en kinderkiné aangewezen is.

kleuters ontwikkelingsbegeleiding

Van schoolgaande kinderen ( 6 jaar en ouder) wordt verwacht dat ze probleemloos meekunnen met het niveau van de klas op het moment dat de leerstof gegeven wordt. Dit is geen evidentie, als u weet dat elk kind een eigen leertempo heeft waarop het bepaalde begrippen kan hanteren in inzichten verwerft.
Toch zijn deze kenmerken noodzakelijk tijdens het schoolse leren waardoor er een achterstand optreedt en ontwikkelingsbegeleiding zich opdringt.

schoolgaande kinderen ontwikkelingsbegeleiding

In al deze gevallen kan de huis- of kinderarts u doorverwijzen naar een kinderkinesist die uw zoon of dochter ontwikkelingsbegeleiding kan geven.

Indien u echter zelf een vermoeden heeft van een achterstand of vertraging in de ontwikkeling, neem dan gerust contact op om de mogelijkheden naar advies en begeleiding te bespreken.

huisarts kinderarts ontwikkelingsbegeleiding

Ontwikkelingsbegeleiding

"Speels professioneel" de nodige ontwikkelingsbegeleiding voor uw kind.